Brněnská 364/17, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov
+420 604 287 862
skola@talentvyskov.cz

Jak učíme?

Individuální přístup

Je pro nás důležité, aby mohl ve škole každý pracovat svým tempem, na základě svých možností a předpokladů. Zajímá nás, jaký udělalo dítě pokrok, ale nesrovnáváme děti mezi sebou.

Trojročí

Ve třídě se společně učí děti tří ročníků. Využíváme také každé příležitosti ke společné výuce napříč trojročími. Mladší děti tak získávají vzory ve svých starších spolužácích, starší děti se učí empatii a trpělivosti při učení s mladšími spolužáky. Vzájemně se obohacují a hlavně tvoří bezva partu.

Téma

V naší škole máme pouze pět předmětů. Český jazyk, matematiku, anglický a francouzský jazyk a téma. Téma propojuje obsahy všech běžně známých předmětů a ještě mnohem víc. Děti si společně vybírají, jakému tématu se budou následujících 14 dní věnovat a tak určují směr svého vzdělávání.

Expediční dny

Propojování získaných dovedností a poznatků s realitou je pro nás velmi důležité. Proto jeden den v týdnu vyrážíme do světa. Poznáváme přírodu, sportujeme, navštěvujeme různé instituce nebo zajímavé lidi.

Hodnoty školy

Na co se zaměřujeme, co nás motivuje a vede dál.

Talent

Každý člověk v něčem vyniká, má svůj talent, kterým může být užitečný sobě i ostatním. Objevujeme a podporujeme talenty dětí, pedagogů i rodičů. Zaměřujeme se na individuální přístup ke všem zúčastněným, dle jejich potřeb a předpokladů. Spolupracujeme a učíme se navzájem.

Odpovědnost za vlastní vzdělávání

Podstatou každého člověka je chuť k učení a touha po poznávání nového. Naším cílem je udržet v dětech tuto chuť a touhu co nejdéle. Vedeme je k odpovědnosti za jejich vzdělávání a osobní rozvoj . Snažíme se jim ukázat, že svět je zajímavé místo, ať už se podíváme z jakéhokoliv úhlu – z jakékoliv výukové oblasti.

Respekt

Respekt je hlavním tématem dnešní doby. Vytváříme respektující a bezpečné prostředí, ve kterém děti získávají sebedůvěru, vědomí svých hranic a respekt vůči sobě, ostatním i naší planetě.

Tady a teď

Všechny činnosti v naší škole nechápeme jenom jako přípravu na budoucí studium na střední škole a následnou volbu povolání, ale jako plnohodnotné prožívání života tady a teď. K tomu patří radost ze sdílených společných zážitků a objevování světa.

Podporují nás:

Školné

Existence školy je financovaná ze školného, tedy soukromých zdrojů rodičů, a příspěvků v podobě normativů (dotace) na žáka ze strany státu. Školné vybíráme, protože příspěvky od státu nepokryjí plně provoz školy a budoucí investice.
Moc děkujeme Vám všem, zaměstnancům školy, rodičům i dětem, kteří v tento náš společný projekt věříte a tvoříte ho s námi. Díky vašemu nadšení a podpoře se posunuje projekt školy stále dál a ukazuje se, jak je smysluplný a ve společnosti potřebný.
Budeme vděční za jakoukoliv finanční podporu pro naši školu.

Měsíční

3 960 Kč

Co školné obsahuje:

  • základní vzdělávání dle hodnot školy
  • družinu či školní klub
  • konzultace se speciálním pedagogem

Co školné neobsahuje:

*výcviky (plavecký, lyžařský apod.) *dlouhodobé pobyty (škola v přírodě, adaptační pobyt apod.)
*stravu.

čtvrtletní

9 900 Kč

Co školné obsahuje:

  • základní vzdělávání dle hodnot školy
  • družinu či školní klub
  • konzultace se speciálním pedagogem

Co školné neobsahuje:

*výcviky (plavecký, lyžařský apod.) *dlouhodobé pobyty (škola v přírodě, adaptační pobyt apod.)
*stravu.

Náš tým

Spolu s rodiči tvoříme tým, který má společný cíl – spokojené děti s chutí se vzdělávat. 

Mgr. Lucie Zezulová

Zakladatelka a ředitelka školy

+420 604 287 862lucie.zezulova@skolytalent.cz

Mgr. Zdeněk Kratochvíl

Zakladatel a jednatel školy

+ 420 604 130 528zdenek.kratochvil@skolytalent.cz

Mgr. Lukáš Zezula

Zástupce ředitelky

lukas.zezula@skolytalent.cz

Lucie Lališová DiS.

Koordinátorka domácího vzdělávání

lucie.lalisova@skolytalent.cz

Mgr. Natalie Mojžíšová

Učitelka cizích jazyků

natalie.mojzisova@skolytalent.cz

Mgr. Zdeňka Šejvlová

Učitelka 2. a 3. trojročí

zdenka.sejvlova@skolytalent.cz

Mgr. Zuzana Ryšánková

Učitelka 1. , 2. a 3. trojročí 

zuzana.rysankova@skolytalent.cz

Mgr. Monika Lauterbachová

Učitelka 2. a 3. trojročí

monika.lauterbachova@skolytalent.cz

Mgr. Jana Modlitbová

Speciální pedagožka, výchovná poradkyně, učitelka 1. a 2. trojročí

jana.modlitbova@skolytalent.cz

Mgr. Růžena Pogšteflová

Učitelka 1. trojročí

ruzena.pogsteflova@skolytalent.cz

Ludmila Hasalová

Asistentka pedagoga

ludmila.hasalova@skolytalent.cz

Jana Plšková DiS.

Vychovatelka družiny

jana.plskova@skolytalent.cz

Ing. Judita Špičáková

Vychovatelka družiny

judita.spicakova@skolytalent.cz

Marika Halžová

Provozní zaměstnankyně

marika.halzova@skolytalent.cz

Martin Šabata

Podpora rozvoje školy

martin.sabata@skolytalent.cz

Obsazenost školy

Kapacita školy pro domoškoláky je zcela naplněna!

Volná místa pro děti s denní docházkou:

Třída 1. trojročí zcela naplněno
Třída 2. trojročí zcela naplněno
Třída 3. trojročí zcela naplněno