Brněnská 364/17, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov
+420 604 287 862
skola@talentvyskov.cz

Dokumenty školy

Školní řád
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Školní vzdělávací program
Školní vzdělávací program školní družiny
Vnitřní řád školní družiny