Brněnská 364/17, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov
+420 604 287 862
lucie.zezulova@zstalent.cz

Dokumenty školy

ŠKOLNÍ ŘÁD
PROVOZNÍ A HYGIENICKÝ ŘÁD
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
Poučení žáků o bezpečnosti ve škole
Školní vzdělávací program
Učební plán
Vzdělávací obsah pro 1.– 3. ročník
Vzdělávací obsah pro 4.– 5. ročník
Vzdělávací obsah pro 6. – 9. ročník
Vzdělávací obsah – minimální výstupy pro první stupeň
Školní vzdělávací program školní družiny
Vnitřní řád školní družiny
Vzdělávací obsah – minimální výstupy pro druhý stupeň